Aan deze website wordt nog gewerkt!

header achtergrond

Over deze website

Deze website is ontwikkeld in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met de openbare bibliotheken en Stichting SPN.

Deze landelijke website toont de activiteiten op het gebied van basisvaardigheden van bibliotheken in Nederland. Je vindt hier het gezamenlijk aanbod van brengt het aanbod van alle deelnemende bibliotheken bij elkaar bibliotheken samen. Gestart wordt met het aanbod van belastingdienstverlening in bibliotheken en het Informatiepunt Digitale Overheid. De website is in ontwikkeling en het aanbod zal verder groeien, waardoor meer onderwerpen een plaats krijgen én de landelijke spreiding toeneemt naarmate (meer) bibliotheken meer invoeren.

Deze website toont het aanbod basisvaardigheden op aanbodniveau: concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van (lokale) partners. en de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Denk aan bijvoorbeeldhulp via spreekuren, zoals het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek.

Deze website is nog in ontwikkeling de komende periode zal het aanbod groeien.

Een aantal bibliotheken hebben heeft een eigen, lokale versie van deze landelijke website. De informatie van deze lokale websites is vind je hier ook terug te vinden op deze landelijke websites.

Meer informatie en contact

Deze website is ontwikkeld in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met de openbare bibliotheken en Stichting SPN.

Kijk op de website van het programma Bibliotheekenbasisvaardigheden.nl.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op via het contactformulier

Logo van KB nationale bibliotheekLogo van SPNLogo van de Bibliotheek

Vergelijk hulpaanbod