header achtergrond

Bemiddeling bij omgangsregeling (ORO)

Wat

Omschrijving

Bemiddeling bij omgangsregeling (ORO)

Ouders die gaan scheiden kunnen hulp krijgen bij het vormgeven van een goede omgangsregeling voor de kinderen na de scheiding. De hulpverlening vindt plaats door twee maatschappelijk werkers en met beide ouders. De bemiddeling neemt ongeveer vijf gesprekken in beslag. Als ouder kunt u zich rechtstreeks of na verwijzing aanmelden bij de coördinator van dit project.

VAN OUDERS WORDT VERWACHT
• dat zij bereid zijn om via onderhandelen en overleg tot overeenstemming te komen;
• dat zij bereid zijn om in het belang van de kinderen te zoeken naar mogelijkheden om de omgangsregeling zo goed mogelijk te laten verlopen;
• dat zij verantwoordelijk blijven voor hun kinderen;
• dat zij blijven deelnemen aan de gesprekken zolang de overeengekomen bemiddeling duurt;
• dat de ouders de afspraken die gemaakt worden als bindend beschouwen. Zij kunnen pas in een volgend gesprek gewijzigd worden.

Werkvorm
WAT BIEDT SYNTHESE
De hulp vindt plaats op vrijwillige basis en is gratis. De bemiddeling neemt gemiddeld vijf gesprekken in beslag. Ze heeft als doel te komen tot duurzame oplossingen en afspraken die het welzijn van kinderen bevorderen. Het uitgangspunt is dat kinderen er recht op hebben, dat hun ouders de omgang goed regelen en bespreken. De gesprekken vinden plaats met beide ouders en twee maatschappelijk werkers. Ex-partner conflicten zullen geen onderwerp van behandeling zijn. Aan het eind van de hulpverlening wordt een verslag opgesteld, waarvan beide ouders en de eventuele verwijzer een kopie ontvangen.
Door
Synthese, locatie Horst

Voor wie

Voor ouders die gaan scheiden
Synthese biedt ouders bemiddeling bij het opstellen en in stand houden
van een goede omgangsregeling met hun kinderen na een (echt-)
scheiding. Deze hulp kan gegeven worden al dan niet na verwijzing.
Een team van gespecialiseerde maatschappelijk werkers, dat ervaring heeft met de behandeling van problemen rond omgangsregelingen, is in staat u te helpen bij het opzetten van een goede omgangsregeling.

Kosten

Intakegesprek: Gratis

Meer informatie en aanmelden

Contactpersoon
Telefoon:
Aanmelden
Voor aanmelding en inlichtingen kunt u terecht bij de coördinator van het project omgangsbemiddeling, mevrouw Y.Imming, 077 3978500.

U kunt ook terecht bij onze kantoren:
Venray, Leunseweg 51, 0478 517317, venray@synthese.nl
Horst, Bemmelstraat 2, 077 3978500, horst@synthese.nl
Gennep, Spoorstraat 155, 0485-512934, maasduinen@synthese.n
Mook, Maasstaete 114, 024 8909480, maasduinen@synthese.nl
Velden, Dorpsstraat 1c, 077 4722534, horst@synthese.nl
Bezoekadres
Bemmelstraat 2, 5961HN Horst
Vergelijk hulpaanbod