Aan deze website wordt nog gewerkt!

header achtergrond

Algemene informatie

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan

Contactinformatie

 088-65 72 657Mollenburgseweg 824205NB Gorinchem Da Vinci

Plan route

Hulpaanbod

Basiscursus Nederlands, lezen en schrijven

De basiscursus Nederlands, lezen en schrijven is bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven wordt belemmerd door een taalachterstand

Rekenen

Deze cursus leert u op uw eigen niveau beter rekenen. De cursus Rekenen is bedoeld voor iedereen die zijn of haar niveau van rekenen wil verbeteren om beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Inburgering

De cursus Inburgering van het Da Vinci College Educatie is bedoeld voor alle mensen die verplicht zijn het inburgeringsdiploma te behalen volgens de Wet inburgering. Iedereen is welkom bij onze inburgeringscursussen, ongeacht uw niveau of vooropleiding. We gaan uit van de kennis en vaardigheden die u al heeft en u krijgt les op uw eigen niveau.

Nederlands als tweede taal

Wilt u de Nederlandse taal leren? En is Nederlands niet uw moedertaal en bent u niet inburgeringsplichtig? Dan kunt u (beter) Nederlands leren lezen, schrijven en spreken tijdens onze cursus Nederlands als tweede taal.

Voorbereiding Staatsexamen NT2

De cursus ter voorbereiding op het Staatexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) van het Da Vinci College Educatie is bedoeld voor iedereen die in Nederland wil studeren of werken op middelbaar of hoger beroepsonderwijs of op universitair niveau. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 laat u...

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Middelbaar beroepsonderwijs
Vergelijk hulpaanbod