header achtergrond

Algemene informatie

West Betuwe bestaat uit 26 kernen, ieder met een eigen karakter, verschillende omvang en omgeving. De inwoners, ondernemers en organisaties in die kernen weten vaak het beste wat er speelt en hoe daar mee omgegaan moet worden. De manier van werken van Welzijn West Betuwe sluit hier naadloos op aan. Het sociaal werk is ingericht op het activeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners in de kernen. Met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare inwoners. De sociaal werker biedt maatwerk. Afhankelijk van de kern, de inwoners, de vraag en de omgeving maakt de sociaal werker de inschatting op welke manier er ondersteund moet worden. Hierbij is er veelvuldig contact met de gebiedsmakelaar van de gemeente. De sociaal werker schat in of er extra inzet vanuit welzijn moet komen vanuit gebieden die meer expertise vragen zoals mantelzorgondersteuning of ouderenadvies. Hetzelfde geldt voor de inschatting of er bepaalde vormen van dienstverlening ingezet moet worden. De sociaal werker is actief in het gebeid en is daar de ogen en oren. Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van mensen. Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. De medewerkers begeleiden hierin en activeren waar nodig. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Er is een groot netwerk van organisaties actief binnen de gemeente waarmee Welzijn West Betuwe een nauwe samenwerking heeft.

Contactinformatie

Hulpaanbod

Alzheimer Trefpunt West Betuwe

Het Alzheimer Trefpunt West Betuwe is een trefpunt voor: - Mensen met dementie - Hun partners - Familieleden en vrienden - Een bezoek is gratis en u kunt zo binnenlopen

Gespreksgroep Rouw

Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Het leven staat stil maar de buitenwereld draait gewoon door. Nabestaanden hebben behoefte om over hun verlies te praten en zo weer greep te krijgen op hun leven. In een gespreksgroep kun je elkaar tot steun zijn door naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen. In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders verdriet en de warboel aan gevoelens die dit met zich meebrengt.

Hulppunt Geldermalsen, De Pluk

Heb je een vraag over financiën, zorg, belasting, administratie of een andere vraag waarbij je hulp kunt gebruiken? Kom dan naar het Hulppunt. Iedereen is welkom met vragen. Onderwerpen van vragen kunnen bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen, minimaregelingen, schulden, overzicht bij de administratie en uitkeringen zijn. Mensen kunnen zich aanmelden via de vrijwillige coördinator hulppunten, maar kunnen ook gewoon binnenlopen.

Lekker thuis wonen

Het liefst blijven we zo lang mogelijk thuis wonen. Dat is fijn en vertrouwd. Dan is het wel belangrijk dat de woning voldoet en van de juiste gemakken is voorzien. Voor inwoners van 55 jaar en ouder biedt Welzijn West Betuwe gratis woonadvies aan.

Taalcafé in Geldermalsen

Contact maken en Nederlands spreken. Bent u in Nederland komen wonen, maar bent u in een ander land geboren? Welkom in Geldermalsen én in het Taalcafé! Het Taalcafé is er voor nieuwe Nederlanders die: - meer Nederlands willen spreken; - meer contact willen maken met andere nieuwe Nederlanders. De opzet van het Taalcafé Geldermalsen is om samen met vrijwilligers op een ontspannen manier Nederlands te spreken. Een taal leer je niet alleen uit een cursusboek (lezen, schrijven, grammatica). Voor het beter spreken van een tweede taal is de praktijk ook heel belangrijk. Die praktijk kunnen wij je nu bieden in ons Taalcafé.

Thuisadministratie

Welzijn West Betuwe beschikt over vrijwilligers die kunnen helpen bij thuisadministratie. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die het lastig vinden een goed georganiseerde administratie op te zetten of bij te houden, voor mensen die het invullen van formulieren lastig vinden of die willen weten of ze in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen. Hier kan een vrijwilliger van de thuisadministratie bij helpen. Zij bieden onder meer hulp bij: - Het ordenen van de administratie - Het aanbrengen van structuur bij inkomsten en uitgaven - Algemene voorlichting over (financiële) voorzieningen - Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen - Indienen van bezwaarschriften

Vrijwillige zorg

Vrijwillige zorg en hulp ondersteunen u bij de zorg voor een naaste. Wie zelfstandig woont, heeft af en toe hulp nodig. Soms is deze hulp niet voorhanden, bijvoorbeeld omdat familie ver weg woont. In die gevallen helpt Welzijn West Betuwe om samen een antwoord te zoeken op de hulpvraag. Deze hulpvragen kunnen heel divers zijn: sommige mensen vinden het zwaar om de boodschappen te doen, anderen zoeken iemand die af en toe even op de koffie komt. Ook kan het zijn dat mensen het vervelend vinden om alleen naar een arts te gaan of het lastig vinden om kleine klusjes in huis uit te voeren. In veel gevallen kan Welzijn West Betuwe met behulp van vrijwilligers helpen om deze, en andere, hulpvragen op te lossen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een zinvolle en vaak ook bevredigende tijdbesteding. Iets doen voor een ander of voor de samenleving, zonder daar direct iets voor terug te ontvangen, geeft een gevoel van waardering. Maar dat niet alleen. In de huidige maatschappij, waarin van ons wordt gevraagd om allemaal mee te doen, zijn vrijwilligers zelfs onmisbaar! Dat geldt ook zeker voor Welzijn West Betuwe. Veel activiteiten, die de organisatie uitvoert, zouden zonder vrijwilligers niet in deze vorm kunnen bestaan.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod