header achtergrond

Algemene informatie

AB Het Spectrum is opgericht in mei 2005. De organisatie startte met drie cliënten en een begeleider en ‘de keukentafel’ als kantoor. Inmiddels zijn er bij AB Het Spectrum 60 begeleiders werkzaam met 400 cliënten. De begeleiders (Woon-, Ambulant,- casemanagers en behandelaren) hebben verschillende achtergronden zoals Orthopedagogiek, Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Creatieve therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Onderwijs. Daarnaast worden alle begeleiders steeds (bij)geschoold om goed te kunnen werken met personen met een autismespectrumstoornis (ASS) en de vaak bijkomende psychiatrische stoornissen zoals depressie, angststoornis, gedragsstoornis, leer/taalstoornis of een combiproblematiek met verslaving en criminaliteit. Daarom zijn wij breed inzetbaar voor het bieden van begeleiding aan deze doelgroepen. Het uitgangspunt van onze begeleiding is het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van de cliënt op zoveel als mogelijk onderdelen van het leven. Dit blijkt uit dat zo min mogelijk ‘wordt overgenomen’ van de cliënt; gestreefd wordt naar zoveel als mogelijk zelfstandigheid van de cliënt, enkel waar nodig met hulp. Wij gaan uit van de mogelijkheden en de ontwikkeling daarvan. AB Het Spectrum is een innovatieve en ondernemende organisatie die zorg biedt aan mensen met ASS, cliënten die een lange voorgeschiedenis hebben in de reguliere GGZ, cliënten met ASS in combinatie met een verslaving en/of justitieel verleden en zorgmijders waarbij een vermoeden bestaat dat zij ASS hebben. AB Het Spectrum begeleidt ook cliënten die bij andere organisaties niet worden aangenomen, of die bij andere organisaties te maken krijgen met een outtake. Daarnaast weten de begeleiders van AB Het Spectrum juist vanwege hun specialisme met de doelgroep achter de voordeur te komen, daar waar dit generalisten vaak niet lukt, waardoor de cliënt geen of niet afdoende begeleiding krijgt en de problematiek een dusdanige omvang aanneemt dat dit voor zowel de cliënt als voor zijn omgeving zorgt voor grote problemen en overlast. Om aan te sluiten op de behoeften van de cliënt en zijn omgeving zijn bewuste keuzes gemaakt in het ontwikkelen van (nieuwe) producten (zie onderstaand). Ook wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de intensiteit van de geboden begeleiding, variërend van eens per 3 weken tot 14 uur per week. Bij een zorgvraag van 5 uur of meer zijn er altijd twee begeleiders beschikbaar om de continuïteit te kunnen waarborgen. De kracht van AB Het Spectrum: - Wij bieden begeleiding waarbij de begeleider wanneer gewenst meerdere keren per week contact heeft met de cliënt. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld ook tijdens de avonduren en in de weekenden. (Wij werken outreachend dat wil zeggen:) - Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. We werken niet vanuit een van te voren bepaalde methodiek, maar sluiten aan (met behulp van methodieken) op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. - Alle begeleiders zijn autismedeskundig, - Onze begeleiding is ook gericht op het systeem van de cliënt. Zo is er aandacht voor de mantelzorgers (ouder(s), partner(s)), maar wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met onderwijs, werk en behandelaren. - De organisatie is relatief klein, waardoor er korte lijnen zijn en snel geschakeld wordt. - Naast begeleiding biedt AB Het Spectrum ook behandeling en/of diagnostiek

Contactinformatie

Hulpaanbod

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt aangeboden in de thuissituatie, school, werk of andere gewenste locaties, afhankelijk van de vraag van de client. De begeleiding kan betrekking hebben op verschillende gebieden. Enkele voorbeelden zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid, emotieregulatie en gedrag, zelfbeeld en zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, oriëntatie in plaats en tijd of gezondheid en dagelijks voorkomende verzorgingstaken. Gezinsondersteuning Gezinsondersteuning wordt veelal ingezet in de thuissituatie. De ondersteuning heeft over het algemeen als doel om ouders/verzorgers praktisch te ondersteunen en te ontlasten van bovengebruikelijke zorg.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Samenwerkingsverband
Vergelijk hulpaanbod