header achtergrond

Algemene informatie

BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Avri en de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. Voor burgers, bedrijven en instanties heeft de samenwerking als voordeel dat ze één aanslagbiljet ontvangen en met één organisatie te maken hebben. Door schaalvergroting en samenwerking kunnen wij de belastingtaak effectiever en efficiënter uitvoeren. BSR zorgt voor de (on)roerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, zuiveringsheffing, wegenheffingen en watersysteemheffingen. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van panden voor de acht gemeenten en verzorgt zij de uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken). In dit Digitaal Loket vindt u snel en eenvoudig informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld: - bezwaar maken - automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten - kwijtschelding aanvragen - hond aanmelden of afmelden - taxatieverslag aanvragen - betalingen raadplegen

Contactinformatie

 0344 704 704Stationsstraat 4-84001CE Tiel BSR Aanvraag Kwijtschelding Contactformulier

Plan route

Postadres
Postbus 184000AA Tiel

Hulpaanbod

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Online aanvraag indienen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Samenwerkingsverband
Vergelijk hulpaanbod