header achtergrond

Algemene informatie

Brede welzijnsinstelling

Contactinformatie

Hulpaanbod

OOK

Hulp voor ouders met kinderen. Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Dit kan komen door stress, overbelasting, ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig sociale contacten, eenzaamheid, problemen met werk, geld of partner. Vaak lossen die spanningen zich vanzelf op, maar soms kan het boven uw hoofd groeien. Het kan dan een opluchting zijn om met iemand te praten. Iemand die tijd heeft om te luisteren of die een handje helpt bij praktische problemen. Iemand die op vriendschappelijke basis voor u klaar staat. OOK biedt hulp aan gezinnen met kinderen. Wij zijn er speciaal voor de ouder(s) in een gezin. De hulpverlener van OOK stimuleert ouders om de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en (weer) grip te krijgen op uw eigen leven. Zo proberen we smaen te voorkomen dat problemen in uw gezin ernstiger en langduriger worden. Dit bereiken we door: ● het zelfvertrouwen van ouders te vergroten ● sociale relaties te versterken ● efficiënt gebruik te maken van de beschikbare diensten en voorzieningen Middelen die worden ingezet zijn: - laagdrempelige ondersteuning door vrijwilligers, gecoacht door een profesional - intensievere opvoedingsondersteuning door semi-profs (denk aan de inzet van HBO-studenten pedagogiek) - videohometraining door professionals

Bemiddeling bij omgangsregeling (ORO)

Bemiddeling bij omgangsregeling (ORO) Ouders die gaan scheiden kunnen hulp krijgen bij het vormgeven van een goede omgangsregeling voor de kinderen na de scheiding. De hulpverlening vindt plaats door twee maatschappelijk werkers en met beide ouders. De bemiddeling neemt ongeveer vijf gesprekken in beslag. Als ouder kunt u zich rechtstreeks of na verwijzing aanmelden bij de coördinator van dit project. VAN OUDERS WORDT VERWACHT • dat zij bereid zijn om via onderhandelen en overleg tot overeenstemming te komen; • dat zij bereid zijn om in het belang van de kinderen te zoeken naar mogelijkheden om de omgangsregeling zo goed mogelijk te laten verlopen; • dat zij verantwoordelijk blijven voor hun kinderen; • dat zij blijven deelnemen aan de gesprekken zolang de overeengekomen bemiddeling duurt; • dat de ouders de afspraken die gemaakt worden als bindend beschouwen. Zij kunnen pas in een volgend gesprek gewijzigd worden.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod